Hyrdindeklubben

Bestyrelsesmøde hos Annette 01-04-2006

Mæhhhhhhhhh

Dagsorden
1. Valg af ordstyrer
2. Godkendelse af referat
3. Regnskab v/ Hanne
4. Nyheder eller ændringer på hjemmesiden
5. Klubturen 2006. Skal der panlægges noget ?
6. Eventuelt
7. Slagsangen
Er der forslag til et ekstra punkt på dagsordenen, skal det indgives til mig, senest den 31-03-2006
😲      😘   🤔   🤭   🤒   🙃  

Ifølge næstformanden er der Irsk temaaften,
så hvis det er muligt må man
gerne iklæde sig tøj der passer til dette.
Hvad det går ud på ved sekretæren dog ikke. Så hvis der er forespørgsler om dette, skal det rettes til næstformanden.
Velkommen til vores hjemmeside
Ordstyrer - Hanne
Referat godkendt
Regnskab fremlagt
Hjemmesiden, vi overvejer at lave et webhotel
Klubturen til Prag udsat til næste møde, dog skal vi spise det sted hvor
klubben opstod.
Der blev delt flere får ud til kubben og medlemmerne.
Så sang vi vores slagsang.
Og vi fandt ud af at vi havde glemt at holde generalforsamling.

Mødet slut.